Wypadajace sole kwasu moczowego wywoluja miejscowe zaburzenia w tkance

Teoria fizyko-chemiczna Inni badacze uważają, że dna jest uwarunkowana zaburzeniami fizyko- chemicznych właściwości tkanek, w których wypada kwas moczowy. Pewne więc tkanki mezenchymalne, zwłaszcza chrząstki i torebki stawowe, posiadają swego rodzaju powinowactwo do kwasu moczowego (uratohystechia), co może powodować wypadanie w nich trudno rozpuszczalnego moczanu sodu. U ludzi cierpiących na dnę powinowactwo wspomnianych tkanek do kwasu moczowego jest znacznie większe niż u ludzi zdrowych. Z powodu różnych stanów fizyko-chemicznych w stawach i chrząstkach nasycony roztwór soli moczanowych nie daje się utrzymać i sole wypadają z roztworu. Wypadające sole kwasu moczowego wywołują miejscowe zaburzenia w tkance. Zmianom fizyko-chemicznym w chrząstkach i stawach sprzyja odmienne krążenie krwi w tych tkankach. Szybkość bowiem przepływu krwi w chrząstkach i stawach jest zwolniona tym bardziej, że posiadają one bardzo skąpą liczbę naczyń. Poza tym w chrząstkach i stawach mamy dużą ilość jonów sodowych i różne środowisko koloidowe. [podobne: pląsawica huntingtona objawy, kubeczki menstruacyjne, progesteron badanie cena ]

Powiązane tematy z artykułem: kubeczki menstruacyjne pląsawica huntingtona objawy progesteron badanie cena