Predyktory dlugoterminowego wyniku w wiedenskim badaniu omega-3 wysokiego ryzyka

Długookresowe dane dotyczące wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ?-3 (PUFA) w zapobieganiu psychozy u osób z UHR (o wysokim ryzyku) początkowo dały obiecujące wyniki. Ta analiza miała na celu ocenę klinicznych czynników prognostycznych odległego wyniku u osób z UHR leczonych PUFA ?-3 w porównaniu z placebo. Dane uzyskane z RCT u 81 pacjentów z UHR leczonych PUFA ?-3 w porównaniu z placebo przez 12 tygodni i po ocenie mediana wynoszącej 6,7 lat. Wyjściowy GAF, wyjściowy globalny wynik PANSS, zmiana przed-po-interwencyjnym w EPA (kwas eikozapentaenowy) były istotnymi predykatorami przejścia do psychozy, ujemny wynik PANSS i wyjściowy MADRS osiągnęły poziomy trendu. W końcowej wieloczynnikowej analizie regresji Cox zmiana w poziomie EPA pozostała jedynym znaczącym predyktorem. Biorąc pod uwagę wszystkie inne istotne predyktory, stwierdzono, że zmiany w poziomach EPA są najważniejszym predyktorem przejścia do psychozy w dłuższej obser wacji osób z UHR. [patrz też: woda utleniona spożywcza, proktolog radom, olej canola ]

Powiązane tematy z artykułem: olej canola proktolog radom woda utleniona spożywcza