Porównanie zachowawczych i agresywnych schematów transfuzji w okołooperacyjnym leczeniu choroby sierpowatokrwinkowej ad 7

Starszy wiek i większa liczba wcześniejszych hospitalizacji były predykatorami takich kryzysów, co podkreśla znaczenie historii medycznej w planowaniu operacji.68-71 Badanie to wykazuje, że częstotliwość reakcji na transfuzję u pacjentów z niedokrwistością sierpowatą jest większa niż u innych pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. [72] W grupie 530 pacjentów po operacji kardiochirurgicznej i poddanych reżimowi transfuzji podobnemu do reżimu stosowanego w grupa 1, alloprzeciwciała czerwonych krwinek rozwinęły się tylko u 2 procent pacjentów i nie obserwowano hemolitycznych reakcji transfuzji. [72] Przeciwnie, nowe przeciwciała czerwonych krwinek rozwinęły się u 10 procent naszych pacjentów w grupie 1, a hemolityczne reakcje transfuzji wystąpiły w 6 procent. Wśród pacjentów w grupie 2, którzy otrzymali o połowę mniej jednostek krwi niż pacjenci z grupy 1, wskaźnik alloimmunizacji został zredukowany do 5 procent, a odsetek reakcji hemolitycznych do procent. Wszystkie alloprzeciwciała wykryte u naszych pacjentów pochodziły ze wspólnych antygenów, potwierdzając naszą wcześniejszą obserwację73, że wysoka częstość występowania alloprzeciwciał u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokomórkową wynika częściowo z różnic w częstości występowania antygenów krwinek czerwonych między czarnymi pacjentami a dawcami krwi, którzy są zazwyczaj biały. Dlatego rutynowe stosowanie rozszerzonych, dopasowanych transfuzji może być opłacalne poprzez zmniejszenie podatności na alloimmunizację.73-75
Optymalna liczba transfuzji wymaganych do zmniejszenia sierpów u pacjentów poddanych operacji jest nieznana. Coraz więcej dowodów sugeruje, że ograniczone rozcieńczenie komórek sierpowatych jest korzystne.51,76-80 Zalecono poziom hemoglobiny S na poziomie 30 procent, ale poziom tak wysoki jak 50 do 60 procent może być równie skuteczny. Wczesne badania nad transfuzją wykazały odwrócenie dysfunkcji narządów pomimo stosunkowo wysokiego poziomu hemoglobiny S.80,81 Badania in vitro wykazały, że przepływ krwi i lepkość zależą od poziomu hemoglobiny i odsetka hemoglobiny S.78,82-84 A Ustalony hematokryt 30% minimalizuje wzrost lepkości związany z wyższymi proporcjami komórek sierpowatych83. Ponadto, interakcje między odwracalnie sierpowymi komórkami mogą zwiększać lepkość 78; dodanie normalnych komórek zmniejsza te interakcje, co sugeruje, że stosunkowo niewielka liczba jednostek krwi przetoczonej może zmniejszyć incydenty sierpowe in vivo. U pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową i udarem mózgu utrzymanie stężenia hemoglobiny S na poziomie 50 procent okazało się tak samo skuteczne w zapobieganiu nawrotom udaru, jak utrzymywanie go na poziomie 30 procent. 77,79,85
Nie uwzględniliśmy grupy pacjentów, którzy nie otrzymali transfuzji w tym badaniu. Konsensus badaczy zakładał, że ryzyko związane z brakiem transfuzji, oszacowane na podstawie wcześniejszych danych, było zbyt wysokie. Badania dotyczące planowej operacji u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, którzy nie otrzymywali transfuzji, cierpią na te same wady konstrukcyjne i uprzedzenia selekcji opisane powyżej. W największej serii, w której uczestniczyły dzieci poddawane planowym dużym zabiegom chirurgicznym, 35 procent pacjentów, którzy nie otrzymali transfuzji przed operacją, miało powikłania płucne, podczas gdy żaden z pacjentów poddanych transfuzji nie miał takich powikłań.86 Ponieważ profilaktyczna terapia transfuzyjna zmniejsza częstość występowania choroby płuc i innych powikłań niedokrwistości sierpowatej, doszliśmy do wniosku, że pilotażowa prospektywna próba chirurgii bez transfuzji musi zostać przeprowadzona przed próbą randomizowanego badania.3,80,81,87-90
Podsumowując, planowe zabiegi chirurgiczne u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową są na ogół bezpieczne, gdy wykonywane są przez zespół interdyscyplinarny
[patrz też: tablica olx oddam za darmo, miód z mleczkiem pszczelim, implanty zębów poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zębów poznań miód z mleczkiem pszczelim tablica olx oddam za darmo