Podczas glebokiego wdechu uderzenie koniuszkowe przesuwa sie ku dolowi i ku wewnatrz, podczas glebokiego wydechu ku górze i na zewnatrz

Podczas głębokiego wdechu uderzenie koniuszkowe przesuwa się ku dołowi i ku wewnątrz, podczas głębokiego wydechu ku górze i na zewnątrz. Jeżeli klatka piersiowa jest długa, płaska, to uderzenie koniuszkowe znajduje się niżej, natomiast w przypadkach krótkiej klatki nieco wyżej. W chorobach narządu krążenia stwierdza się następujące zmiany siedziby uderzenia koniuszkowego. 1) przesunięcie w lewo, zmianę tę spotyka się: a) w niedomykalności zastawki dwudzielnej ze znaczniejszym przerostem prawej komory, gdy serce przybiera bardziej poprzeczne położenie b) w zwężeniu lewego ujścia żylnego c) w zwężeniu Iewego ujścia tętniczego d) w niedomykalności zastawki trójdzielnej e) w niedomykalności zastawek tętnicy płucnej f) w otłuszczeniu serca, w pierwotnym rozszerzeniu serca ostrym i przewlekłym zapaleniu mięśnia sercowego g) w przeroście prawej komory z jej rozszerzeniem, powstałym na tle chorób innych narządów, przede wszystkim narządu od dechowego i śródpiersia oraz h) w przeroście obu połów serca z przewagą przerostu i rozszerzenia prawej komory, gdy przerosła lewa komora zostaje zepchnięta ku tyłowi. 2) przesunięcie w lewo i ku dołowi. Najwybitniej ta zmiana jest wyrażona: a) w niedomykalności zastawek tętnicy głównej u osób z podatną klatką piersiową, zależnie od przerostu i znacznego rozszerzenia lewej komory b) w niedomykalności zastawki dwudzielnej z przewagą przerostu lewej komory c) w przeroście lewej komory na tle chorób innych narządów, przede wszystkim rozlanych obustronnych chorób nerek, przebiegających z nadciśnieniem tętniczym d) w późniejszym okresie samorodnego nadciśnienia tętniczego e) w przypadkach dużego tętniaka tętnicy głównej i f) w przypadkach zwężenia cieśni tętnicy głównej. [więcej w: siłownia warszawa włochy, jak otworzyć trzecie oko, olej canola ]

Powiązane tematy z artykułem: jak otworzyć trzecie oko olej canola siłownia warszawa włochy