Operacja wrzodu trawiennego po gastro enterostomii

Operacja wrzodu trawiennego po gastro enterostomii Po całkowitym uwolnieniu pierścienia przetoki z krezki poprzecznicy z zachowaniem wszelkich ostrożności, by nie uszkodzić tętnicy krezkowej (a. colica media), przystępujemy do typowej rozległej resekcji żołądka, przy czym odcinamy wraz z żołądkiem końce pętli doprowadzającej i odprowadzającej . Kikuty żołądka i dwunastnicy zaszywamy, a zespolenie robimy sposobem Roux (zespolenie w postaci litery Y, ); pętlę doprowadzającą wszczepiamy do pętli odprowadzającej (koniec do boku), a kikut pętli odprowadzającej zespalamy z nowym otworem zrobionym w ścianie żołądka . Możemy również po wyłonieniu pierścienia przetoki z otworu krezki poprzecznicy wyciąć przetokę wraz w pętlami z obrębu tylnej ściany żołądka i po czasowym zaszyciu otworu żołądka przeciąć pętle, doprowadzającą i odprowadzającą, odtwarzając drożność zespoleniem koniec do końca: w ten sposób mamy sytuację jak przed gastroenterostomią. [patrz też: tablica olx oddam za darmo, samojed olx, jak otworzyć trzecie oko ]

Powiązane tematy z artykułem: jak otworzyć trzecie oko samojed olx tablica olx oddam za darmo