Kolbkowate zgrubienie konców palców rak stwierdza sie przede wszystkim w zwezeniu tetnicy plucnej

Kolbkowate zgrubienie końców palców rąk stwierdza się przede wszystkim w zwężeniu tętnicy płucnej. Ciepłota skóry w chorobach narządu krążenia może ulegać obniżeniu. I tak w okresie przedzgonnym oraz w ostrej niewydolności krążenia poza sercowej powłoki zewnętrzne są w ogóle zimne, w zatorze tętnicy są zimne w obrębie j ej rozgałęzień, IV chromaniu przerywanym na stopach, w zawale mięśnia sercowego – w okolicy sercowej itd. obrzęk i (anasarca, oedema) należą do częstych objawów w chorobach narządu krążenia. Spostrzega się je przede wszystkim w przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia prawej komory (tzw. obrzęk przekrwienny, oedema venostaticum) i o wiele rzadziej, gdy słabnie lewa komora. Powstanie obrzęku przekrwiennego przypisuje się od dawna czynnikowi mechanicznemu, mianowicie znacznemu wzmożeniu ciśnienia w układzie żylnym i w naczyniach włoskowatych wskutek utrudnienia odpływu krwi żylnej do prawego przedsionk a, (teoria mechaniczna). Badania Emila Apfelbauma stwierdziły jednak, że w przewlekłej niewydolności krążenia obrzęków na dolnych kończynach i w okolicy lędźwiowo-krzyżowej może nie być, pomimo zwolnienia prądu krwi w naczyniach włoskowatych, i na odwrót, obrzęki mogą powstawać, pomimo prawidłowej szybkości prądu krwi w tych naczyniach. Badania te przemawiają za tym, że, prócz czynnika hydrostatycznego w powstawaniu obrzęku biorą udział jeszcze inne czynniki. [podobne: samojed olx, wyspa ger2, punkty refleksyjne na stopach ]

Powiązane tematy z artykułem: punkty refleksyjne na stopach samojed olx wyspa ger2