Badanie serca i wychodzacych tetnicznego podstawowymi metodami fizycznymi

Badanie serca i wychodzących tętnicznego podstawowymi metodami fizycznymi. Serce i wychodzące z niego tętnice bada się zawsze w różnych położeniach ciała. Oglądanie i obmacywanie Zmiany przedmiotowe, które dają się wykryć w chorobach narządu krążenia oglądaniem i obmacywaniem, polegają na zniekształceniu klatki piersiowej, ograniczeniu jej ruchomości, zmianach cech uderzenia koniuszkowego i pojawieniu się dodatkowych tętnień oraz wyczuwalnych szmerów. Zniekształcenie klatki piersiowej stwierdza się u osób młodych, których klatka piersiowa jest podatna, jeżeli choroba narządu krążenia wiedzie do znacznego stałego powiększenia serca lub do znaczniejszego rozszerzenia wychodzących z niego tętnic. Zwłaszcza duże rozlane wypuklenie okolicy sercowej bywa u osób młodych w niedomykalności zastawek tętnicy głównej, gdy ta wada przebiega ze znacznym przerostem i rozszerzeniem lewej komory, w przypadkach wysiękowego zapalenia osierdzia, wrodzonego zwężenia tętnicy płucnej i nie zarosłego przewodu tętniczego. Mniejsze wypuklenie spotyka się nieraz w niedomykalności zastawki dwudzielnej zwłaszcza skojarzonej ze zwężeniem lewego ujścia żylnego. Wypuklenia ograniczone stwierdza się w przypadkach tętniaków tętnicy głównej, mianowicie w drugim i trzecim prawym międzyżebrzu przy mostku w przypadkach tętniaka wstępującej części tętnicy i w okolicy rękojeści mostka oraz w drugim i trzecim międzyżebrzu na lewo od niego, gdy tętniak jest usadowiony w łuku tętnicy. [podobne: medycyna rodzinna wejherowo, nfz bydgoszcz sanatorium, woda utleniona spożywcza ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna rodzinna wejherowo nfz bydgoszcz sanatorium woda utleniona spożywcza