Atenuowane objawy psychotyczne u dzieci i dorastajacych dzieci chorych na schizofrenie

Aby porównać potomstwo pacjentów ze SZ (SZoff) z potomstwem kontrolnej grupy kontrolnej (CC-off) w celu określenia zmiennych związanych z atenuowanymi objawami psychotycznymi (APS), ogólną symptomatologią i funkcjonowaniem, które mogą pomóc w odróżnieniu tych z genetycznym ryzykiem dla SZ. Uwzględniono 41 SZ-off i 107 CC-off w wieku 6-17 lat. Ustrukturalizowany wywiad dotyczący objawów prodromalnych (SIPS), punktowany na skali objawów prodromalnych (SOPS), został podany przez psychiatrę-dziecko bez diagnozy rodzicielskiej, wraz z innymi skalami klinicznymi i funkcjonalnymi. Grupa SZ-off prezentowała wyższe wyniki w wynikach dodatnich (p = 0,000), ujemnych (p = 0,012) i zdezorganizowanych (p = 0,009) podskali, a także w sumie punktów (p = 0,001) na SOPS. z grupą CC-off. Inne skale wskazywały na istotne emocjonalne (p = 0,028), behawioralne (p = 0,000) i problemy związane z rówieśnikami (p = 0,025), niższe wyniki w szkole (p = 0,025) i wyższy wynik dysfunkcji (p = 0,005) w SZ- wyłączyć grupę. Analiza regresji logistycznej wykazała niższe stany socjoekonomiczne (OR: 0,92, 95% CI: 0,87-0,97) i wyższe wyniki podskali SOPS (OR: 2,41, 95% CI: 1,31-4,42) w grupie SZ-off. SZ-off prezentował znacznie więcej APS i wyższe średnie wyniki w skalach psychopatologicznych niż CC-off, wraz ze zwiększonymi punktami dysfunkcji. Te wczesne sygnały ostrzegawcze i obserwacja u osób z wysokim ryzykiem schizofrenii dostarczy przydatnych informacji na temat progresji objawów, ułatwiając wczesną interwencję w celu poprawy krótko- i długoterminowych wyników u młodzieży z pozytywnym wywiadem rodzinnym. [patrz też: rozrzutnik obornika olx, olej canola, siłownia warszawa włochy ]

Powiązane tematy z artykułem: olej canola rozrzutnik obornika olx siłownia warszawa włochy