Z utleniania kwasów nukleinowych powstaja puryny

Źródłem puryn w ustroju są nukleoproteiny pokarmów i nukleoproteiny pochodzenia wewnętrznego, to jest pochodzące z rozpadu elementów komórkowych tkanek. Z utleniania kwasów nukleinowych powstają puryny, z których najważniejsze z punktu widzenia fizjologii są adenina, guanina, hipoksantyna, ksantyna i kwas moczowy. U zwierząt puryny rozkładaj ą się za pomocą różnych enzymów zwanych dezaminazami nukleinowymi. Urykaza zaś rozkłada kwas moczowy na alantoinę. U człowieka natomiast wobec braku urykazy kwas moczowy jest końcowym wytworem przemiany purynowej. W diecie bezpurynowej wydala się z moczem przeciętnie 0,3-0,5 g kwasu moczowego na dobę, we krwi zaś stężenie j ego ni przekracza 0,3-0,4 mg %. Ta ilość kwasu moczowego we krwi i moczu pochodzi wyłącznie z rozpadu nukleoproteinów ustrojowych, czyli pochodzi z elementów komórkowych własnych tkanek ustroju i utrzymuje się w granicach dość stałych. Ilość kwasu moczowego we krwi i moczu w dietach bezbiałkowych jest odbiciem intensywności rozpadu elementów komórkowych tkanek ustroju i jest kwasem moczowym wewnątrzpochodnym. [hasła pokrewne: jak otworzyć trzecie oko, nfz bydgoszcz sanatorium, olej canola ]

Powiązane tematy z artykułem: jak otworzyć trzecie oko nfz bydgoszcz sanatorium olej canola