We wrzodzie zoladka resekcja pozostaje nadal metoda z wyboru

We wrzodzie żołądka resekcja pozostaje nadal metodą z wyboru, ponieważ daje wyniki znakomite: wyleczenie całkowite uzyskujemy w 90% przypadków; dodać poza tym należy, że chronimy zarazem chorego od raka, ponieważ badanie rentgenowskie oraz kliniczne nie zawsze może rozstrzygnąć pytanie, czy mamy do czynienia z wrzodem, czy nowotworem złośliwym. We wrzodzie części wpustowej żołądka operacja wyłączającą Kellinga-Madlenera daje wyleczenie w 90% przypadków, przy czym odsetek śmiertelności nie osiąga 2%. Paraskeoas podaje nawet 95% wyleczenia w zestawieniu 398 operacji wyłączających sposobem Finsterera-Plenka. [hasła pokrewne: proktolog radom, aerodesin 2000 karta charakterystyki, wyspa ger2 ]

Powiązane tematy z artykułem: aerodesin 2000 karta charakterystyki proktolog radom wyspa ger2